Borusan

31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE GELİR TABLOSU

(Birim - ABD Doları)
İlişikte sayfa 91 ile 155 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.