Borusan

Endüstriyel Analiz

Enerji

Eylül 2007 tarihinde Borusan Holding tarafından Türkiye’de elektrik enerjisi üretim, toptan satış ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Borusan Enerji, faaliyetlerine 48 MW’lık Yedigöl Aksu hidro projesinin lisansına ve diğer lisans başvurusu sahibi iştiraklere sahip Maya Enerji Yatırımları A.Ş. hisselerinin % 70’ini Manas Yatırım Holding’den satın alarak başlamıştır.

Borusan Enerji Şubat 2009 tarihinde henüz üretime geçmemiş 912 MW’lık portföyünün yarısını satmak için, elektrik üretim ve dağıtımında uzman Alman EnBW firması ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu stratejik ortaklık Türkiye’de ağırlıklı yenilebilir enerji üretimi olmak üzere dengeli bir portföyü beraber yürütmek üzere kurulmuştur. Kısa vadede öncelikli hedef portföyün 1000 MW’a çıkartılması için gerekli yatırımların tamamlanmasıdır. Ortaklığın uzun vadedeki vizyonu ise yapılması hedeflenen yeni yatırımlarla yılda 2000 MW üretir hale gelmektir.

Yatırımlarını sürdüren Borusan Enerji portföyünü toplam 912 MW’a çıkarmıştır. % 37 HES, % 43 RES ve % 20 kömür projelerinden oluşan Borusan Enerji portföyünün 2014 yılında tam kapasite üretime geçmesi ve yılda 3.6 milyar kwh elektrik üretmesi beklenmektedir. Toplam 1.5 milyon dolarlık bir yatırım sürecinden geçecek olan Borusan Enerji, Türkiye’nin ilk 10 elektrik üreticisi arasına girmeyi hedeflemektedir.

Özet olarak 2008 yılı tüm şirketlerimizde hem stratejik hem de ekonomik açılardan önemli kazanımların elde edildiği ama aynı zamanda son dönemlerinde krizin etkileriyle boğuşulan bir yıl olarak anılacaktır.

Sadece talebin değil, çelik fiyatlarının da dramatik boyutlarda düşmesinden dolayı ayrılan stok değer düşüş karşılıklarının da etkisiyle krizden en çok çelik şirketlerimiz etkilenmiştir. Bu doğrultuda BMB 65 yıllık tarihinde ilk defa zarar etmiş, Kerim Çelik de kendisi için önemli boyutlarda sayılacak bir seviyede zarar etmekten kaçamamıştır. Buna rağmen diğer tüm büyük şirketlerimiz kâr etmeyi başarmışlardır.

Borusan Grup yönetimi ve tüm Borusanlılar önümüzdeki dönemin zor olacağının bilincindedirler. Bu sebeple Borusan Grubu Ekim 2008’den itibaren 18 maddelik bir kriz yönetimi planını tüm şirketlerinde yürürlüğe koymuş ve şu ana kadar bu planın uygulanmasında başarılı olmuştur.

İşletme sermayesi ve borçların azaltılmasından, bütçeleme sürecinin değiştirilmesine, satışların inovasyonu daha sistematik olarak kullanarak artırılmasından gider bazının düşen gelirler ile dengeli bir boyutta yeniden yapılandırılmasına kadar birçok alanda kararlı tedbirler alınmış ve disiplinle uygulanmıştır. Bu disiplinli yaklaşıma taviz verilmeden devam edilecektir.

Hem Grubumuz’un stratejik pazar gücü ve mali yapısı hem de alınan bu tedbirler sayesinde cirosal küçülmeye rağmen 2009’un Borusan Grubu için kârlı ve yine stratejik atılımların gerçekleştiği bir yıl olacağından şüphemiz yoktur.

Küçülmenin getirdiği mecburiyetlerden dolayı bu dönemde bazı mesai arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ayrıca mevcut Borusanlılar da yine bu zor dönemde büyük özveri ile çalışmakta ve kişisel fedakârlıklar göstermektedirler. Bu vesile ile hem aramızdan ayrılmış hem de Borusan’ı geleceğe taşımaya devam eden tüm Borusanlılar’a, Borusan Holding İcra Kurulu olarak teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz. Geçmişte olduğu gibi geleceğin parlak neticelerinin mimarları Borusanlılar’dır.

İcra Kurulu
Agah Uğur
CEO