Borusan

Endüstriyel Analiz

Lojistik

Borusan Lojistik tarafından da desteklenen "2008 Türkiye Lojistik Sektörü Araştırması" sonuçlarına göre, Türkiye lojistik sektörü pazar büyüklüğünün ortalama 25.40 milyar TL olduğu, toplam cironun % 37’sinin hizmet sağlayıcılardan, % 63’ünün ise hizmet alanların lojistik özkaynak kullanımından oluştuğu saptanmıştır.

Borusan Lojistik, liman ve üçüncü parti lojistik işlerini, hizmet çeşitliliği, hizmet entegrasyonu, coğrafi kapsam, verimlilik ve know-how yolu ile sinerji yaratacak şekilde yürütmektedir. İran, Cezayir, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevcut grup iştirakleriyle şirket, “Lojistik sektöründe sınırları aşan liderlik” vizyonuna uygun olarak gelişmektedir.

Şirket 2008 yılında 252 milyon dolar ciro elde etmiştir. Kara nakliyesi işinin hacmi geçtiğimiz yıl toplam 4.6 milyon tonluk iş hacmini korumuştur. Genel kargo elleçlemede 2.2 milyon tonluk iş hacmi gerçekleştiren Borusan Gemlik Limanı’nda, konteyner elleçlemede % 4, araç parkında da % 33’lük artış kaydedilerek, Liman Genişleme Yatırım Projesi sürdürülürken iş hacminin büyümesi de sağlanmıştır.

2008 yılında depolama kapasitesi 185.000 m2’ye ulaşmıştır. İzmit Köseköy’de kurulu Araç Lojistik Merkezi’ndeki stoklama sahalarının kapasiteleri 2008 yılı başında 50.000 m2 arttırılarak 235.000 m2’ye çıkarılmıştır.

Borusan Gemlik Limanı, Güney Marmara bölgesinin artan talepleri ve büyüyen iş hacimlerini daha iyi karşılamak amacıyla genişletilmektedir. Yaklaşık 100 milyon dolara mal olması beklenen toplam yatırımın ilk aşaması 2008 Ocak ayında başlatılmış ve 2009 yılının dördüncü çeyreğine kadar tamamlanması planlanmıştır. İlk faz yatırımı sonucunda, 6.5 milyon ton genel kargo, 400.000 TEU konteyner ve 250.000 araç elleçleme kapasitesine ulaşarak, 1.400 m yanaşma yeri ve 280.000 m2’lik terminal sahasına sahip olunacaktır. 65 milyon dolara mal olması beklenen II. ve III. faz yatırımları ise 2012 yılı içerisinde tamamlanacak ve bu sayede 7.5 milyon ton genel kargo ve 650.000 TEU’yu aşkın kapasite ile Güney Marmara’nın en büyük limanı olunacaktır.

Operasyonel başarıların yanı sıra 2008 yılı Borusan Lojistik’in modern yönetim uygulamalarını stratejik hedeflerine ulaşmada araç olarak kullanmanın karşılığını aldığı bir yıl olmuştur. 2008 yılı Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü alarak büyük ölçekli işletmeler kategorisinde bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk lojistik firması olmuştur.

Uluslararası, ilk ve tek insan kaynağı standardı olan IIP - Investors in People sertifikası Kasım 2008’de alınmıştır. Bu sertifika ile yine insana yatırım yaptığını belgelendiren ilk Türk Lojistik firması konumundadır. Borusan Lojistik, tüm bu çalışmalarla çalışan memnuniyeti skorunu büro personelinde 75’den 89’a, saha personelinde ise 54’den 83’e yükseltmiştir.

2008 yılında Borusan Lojistik’in yaptırdığı müşteri memnuniyeti ve itibar anketinde, müşteri memnuniyeti seviyesi TRI*M indeks skoru, 2007 yılına göre 7 puan artarak 81 puana, itibar anketi skoru ise 2007 yılına göre 4 puan artarak 95 puana yükselmiştir.

Küresel ekonomik krizin etkilerinin 2009 yılında talep ve üretimde yaşanan daralmaya paralel olarak lojistik sektörünü de etkileyeceği öngörülmektedir. Sürdürülebilir kârlı büyüme hedefinden vazgeçmeden birlikte mevcut yapının korunacağı, etkin kaynak yönetiminin ve finansal disiplinin her zamankinden öncelikli olduğu bir dönem beklenmektedir.