Borusan Holding

 

 

 

Borusan Holding ortaklara en yüksek değeri yaratan portföyü oluşturmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. Bunu stratejik liderlik ve kontrol açısından öncü rolü üstlenerek, ortaklar ve diğer sosyal paydaşlarla ilişkileri yöneterek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, kurum kimliği ve kültürünü oluşturarak ve etkin iletişim kanallarını kurarak sağlar. Borusan Holding, yatırımcı rolü ve yön verici/destekleyici rollerini dengeli bir yapıda buluşturarak, kendini grup içinde “Stratejik Holding” olarak konumlandırmaktadır. Hissedarlara yaratılan değeri maksimize etmek amacıyla aktif portföy yönetimine odaklanırken yatırımcı rolünü, Grup şirketlerinin başarısını garanti altına alırken yön verici ve destekleyici rolünü ön plana çıkarır. Grup’un stratejik hedeflerine ulaşmasına, odaklanmasına rehberlik eden ve Grup genelinde uyumu sağlayan 3 ana stratejik tema kârlı büyüme, stratejik pazar konumlanması ve iş mükemmeliyetidir.

Karlı Büyüme

Değer yaratılması; stratejinin uygulamaya aktarılmasında asıl rolü üstlenen Grup şirketlerine aittir. Borusan Grubu bunu şirket değer maksimizasyonuna katkı sağlayan VÖK ve ROIC’le ölçümlendirilir.

Stratejik Pazar Konumlaması

Borusan Grubu’nun temel amacı pazar dinamiklerini kendi belirlediği stratejik yöntemlerle etkilemektir. Güçlü markalara sahip olan Borusan Grubu’nun öncelikleri arasında bu güçlü marka imajının sürekliliğinin sağlanması ve Grup’un temel yetkinliklerinden biri olan ortaklarla uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmak da yer almaktadır.

İş Mükemmeliyeti

Liderlik yetkinliklerinin, yalın varlık, organizasyon ve süreç yönetiminin Yalın 6 Sigma yayılımıyla geliştirilmesi ve stratejinin uygulamaya aktarılmasının temel bir yetkinlik haline getirilmesi bu stratejik temanın ana unsurlarıdır. Holding, Grup genelinde bir yönetim ve performans sistemi oluşturup kurallar belirleyerek en iyi uygulamanın hayata geçmesini sağlar. Değer yaratan inisiyatifler ve grup çapında en iyi uygulamaların paylaşıldığı platformlar, Holding tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda, Borusan Akademi iyi bir örnek olarak gösterilebilir.

Aktif Portföy Yönetimi

Grup şirketleri düzeyine indirgenmeyen tek stratejik temadır. Aktif portföy yönetimi, sadece portföy riskinin dağıtılmasını, kontrol edilmesini, yeni işlere giriş kararlarının verilmesini ve portföy riskinin etkin şekilde yönetilmesini değil, aynı zamanda ölçek ekonomisi ve değer yaratma, Grup finansal kaynaklarının yatırımlara etkin bir şekilde tahsisi konularında portföyün performansının sürekli izlenmesini de içermektedir.

Borusan Holding, Grup’un stratejik temaları doğrultusunda uzun vadeli anlayışla, hedeflerinin Grup genelinde gerçekleşmesini sağlamak adına rollerini hayata geçirmeye devam edecektir.

Borusan Holding.Tüm Hakları Saklıdır.