Borusan Kocabıyık Vakfı

Eğitim , kültür ve sanatla aydınlık bir gelecek...

Borusan Kocabıyık Vakfı, eğitim, kültür ve sanat alanlarına odaklı faaliyetleriyle Türk iş dünyasına bir örnek teşkil etmeyi hedefleyen bir kurumsal sosyal sorumluluk çatısıdır. Vakıf, 2009 yılındaki ekonomik krize rağmen yatırımlarında bir kısıtlamaya gitmeden 8 milyon $ bütçe ayırarak eğitim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini planladığı şekilde devam ettirdi. Borusan Kocabıyık Vakfı, ülkemizin vasıflı işgücü eksiğinin giderilmesi için yürütülen seferberliğe özel sektörün de katkıda bulunması gerektiği düşüncesiyle eğitim alanında, Türkiye’nin küresel entegrasyonunda evrensel bir ortak dil geliştirilmesi gerektiği inancıyla kültür ve sanat alanlarında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.

Vakıf, başta klasik müzik olmak üzere kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını özellikle iki hedef seçerek devam ettirmektedir. Bunların birincisi, evrensel bir ortak dil olarak görülen klasik müzik aracılığıyla Türkiye ile tüm dünya toplumları arasında bir kültür köprüsü oluşturma amacıdır. İkincisi de, gerek müzik alanındaki etkinlikler, gerekse kültür mirasının korunması yönündeki çalışmalarla ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunma hedefidir. Bu alandaki çalışmalar, ArtCenter/İstanbul, Efes Antik Kenti Mermer Ev restorasyonu, Borusan Müzik Evi, Ertuğ & Kocabıyık Yayınları gibi girişimlerle klasik müziğin ötesine taşınmaktadır. Borusan bundan sonra da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına, sürdürülebilirliğine de özen göstererek devam edecektir. Eğitim, kültür ve sanat alanlarına ek olarak dünya ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı amaçlı öncü çevreci etkinlikler de düzenlenmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM

Borusan’ın 2009 yılı içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri kapsamında eğitim alanında yaptığı faaliyetler şöyle özetlenebilir.

“Hizmet İçinde Alan Geliştirme” Projesi

Üç yıl önce Avcılar ilçesindeki ilköğretim okullarında eğitim kalitesini ve başarı seviyesini artırmak, ailede ve gençlerde şiddeti önlemek amacıyla Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Borusan Kocabıyık Vakfı desteği ile başlattığı proje, 2009 yılında tamamlanmıştır. Üç yıllık süre içinde 35 okulda uygulanan projeye 10.500 öğrenci, 853 öğretmen, 38 rehber öğretmen ve 28 bin civarında veli katılmıştır. Okullarda şiddeti ve disiplin suçlarını ortadan kaldıran bu proje örnek model olarak başta İstanbul’daki okullar olmak üzere ülkemizdeki birçok okulda da uygulanmaya başlamıştır.

EFQM–Mükemmellik Modeli:

Borusan Kocabıyık Vakfı ülkemizin farklı yörelerinde çok sayıda eğitim kurumunu yapılandırarak yaşama geçmesini sağlamıştır. Bu kez Vakıf, kendi yaptırdığı eğitim kurumlarında eğitim kalitesinin sürdürülebilir nitelikte yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. Burada hedef, kalite kültürünü etkinleştirerek, kaliteli, aranılan ve akredite edilebilir birer eğitim kurumu olabilmektir. Bu bağlamda, ülkemizde Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatan, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) Mükemmellik Modeli’nin uygulama hakkına ve eğitim kurumlarına yönelik geniş uygulama deneyimine sahip olan KALDER ile bir Rehberlik ve Kalite Eğitimi Projesi planlanıp 2009 yılında başlatılmıştır.

Bu amaçla, Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu, Borusan Asım Kocabıyık Anadolu Teknik Lisesi, Kocaeli ve Uludağ üniversitelerindeki Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulları ile Gemlik Borusan İlköğretim Okulu ayrı ayrı ele alınıp incelenmiş, yapılan inceleme çalışmaları sonucunda, KALDER’den alınacak eğitim konuları belirlenmiştir. Hazırlık çalışmalarını takiben eğitimler planlanmış ve Vakf’ın yaptırmış olduğu tüm okullarda tamamlanmıştır. Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu ile Borusan Asım Kocabıyık Anadolu Teknik Lisesi’nde ise, rehberlik çalışmaları yürütülme aşamasındadır. Söz konusu çalışmalar sonucunda, Kocaeli ve Uludağ Üniversiteleri’ndeki Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulları, öz değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış ve yapılan değerlendirmelerle 2009 yılında Mükemmellikte Kararlılık Kalite ödüllerine uygun bulunmuşlardır.

Hedef, kalite kültürünü etkinleştirerek, kaliteli, aranılan ve akredite edilebilir birer eğitim kurumu olabilmektir.

“Baba Beni Okula Gönder” Kampanyasına Destek

Borusan Kocabıyık Vakfı, "Baba Beni Okula Gönder" (BBOG) kampanyasına destek verme kararı alarak Şubat 2009 tarihinden itibaren, kampanya dahilinde 100 kız çocuğun 3 yıllık eğitim bursunu üstlenmiştir.

Okullara Yardım ve Burslar
Borusan Kocabıyık Vakfı, her yıl olduğu gibi 2009 yılında da başta kendi yaptırdığı okullar olmak üzere birçok okulun çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamış ve üniversite öğrencilerine burs vermeye devam etmiştir.

KÜLTÜR VE SANAT

Borusan’ın 2009 yılı kültür ve sanat faaliyetleri şu başlıklar altında toplanabilir.

Klasik Müzik

Müzik alanındaki faaliyetlerini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Çocuk Korosu, Müzik Kütüphanesi ve Borusan Müzik Evi ile sürdüren Borusan Kültür Sanat, Türkiye adına ISCM (Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği) ve EMC’ye (Avrupa Müzik Birliği) üye olup, İstanbul Yeni Müzik Festivali’ni gerçekleştirmektedir.

Avrupa’nın en iyi on orkestrasından biri olma hedefiyle sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde çalışmalarını sürdüren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2009 yılında 10. kuruluş yıldönümünü dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın solist olarak yer aldığı özel bir konser ile kutladı.

BİFO, 2009 yılında ayrıca Respighi, Hindemith, Schmitt adlı ilk uluslararası albümle ilgili çalışmalarını sürdürdü. 2010 yılının Ocak ayında Avrupa’da, Mart’ında ABD ve İngiltere’de piyasaya sunulan albüm Yeni Zelanda’dan Avusturya’ya kadar dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü.

Klasik müzik tarihinin gelmiş geçmiş en önemli seslerinden, 20. yüzyılın son büyük divası Leyla Gencer’in sanatı, başarıları ve müziğe olan katkıları Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği özel bir konser ile kutlandı.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası; “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un en başarılı orkestrası” olması nedeniyle, Salzburg Festivali’ne davet edildi. 2010 Temmuz’unda ünlü piyanist Fazıl Say ile Avrupa’nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olan Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında bir konser verecek olan BİFO, bu projeyle Borusan’dan Avrupa’ya bir kültür köprüsü de kurmuş oluyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesini başından beri destekleyen ilk özel sektör şirketlerinden biri olan Borusan Holding, hem çeşitli projelere destek vererek, hem de kendi projelerini bu dev organizasyona entegre ederek sorumluluklarını yerine getirmeye devam etti.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesini başından beri destekleyen ilk özel sektör şirketlerinden biri olan Borusan Holding, hem çeşitli projelere destek vererek, hem de kendi projelerini bu dev organizasyona entegre ederek sorumluluklarını yerine getirmeye devam etti.

Bu doğrultuda ArtCenter/İstanbul’u farklı kültürel etkinlikler için çağdaş bir merkez olmak üzere oluşturan Borusan, bugüne kadar pek çok entegre projeye imza atan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın 2010 çalışmalarını da devam ettirdi. Yine 2010 AKB projesine katkı amacıyla Borusan Müzik Evi açıldı.

Uluslararası İstanbul Müzik Festivali Sponsorluğu

Başlangıcından bu yana Uluslararası İstanbul Müzik Festival’nin en büyük destekçilerinden biri olan Borusan, 2006 yılında da on yıllık bir süre için festivalin ana sponsoru oldu.

Sponsorluğunun başından bu yana festivale ve klasik müziğe duyulan ilgiyi artırmak ve geniş kitlelere yaymak için yaratıcı kampanya çalışmaları yapan Borusan, 2009 yılında da bu geleneği bozmadı ve hazırladığı kampanyada sözü yeni nesil festival izleyicisi olarak gördüğü 1–3 yaş arası çocuklara bıraktı.

Borusan Müzik Bursu

nya çapında ses getirecek sanatçıların yetişmesine büyük bir tutku ve heyecanla destek veren Borusan Kocabıyık Vakfı her yıl düzenlediği özel konserlerle klasik müzik alanında ülkemizin genç yeteneklerine yurtdışında eğitim olanağı sağlamaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, her yıl iş dünyasının tanınmış bir siması, yaptığı bağış karşılığında, düzenlenen “Özel Konser”de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yönetimini üstleniyor. Bu bağış, klasik müzik alanında genç bir yeteneğin eğitimi için değerlendiriliyor.

2006 yılında orkestrayı Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık yönetmiş ve mezzosoprano Fatma Ayazlar New York City Üniversitesi Brookyn College’da eğitim alma şansı bulmuştur. 2007 yılında orkestrayı Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç yöneterek fagot sanatçısı Burak Özdemir’in Juilliard Müzik Okulu’nda doktora eğitimi almasına katkıda bulundu.

2008’de 12 Kasım’da gerçekleşen ve Bülent Eczacıbaşı’nın konuk şef olduğu Özel Konser ise, Mustafa Arda Cabaoğlu’na University of Rochester Eastman School of Music'te trompet dalında kazanmış olduğu doktora programı için destek oldu.

2009 yılında Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından verilen Müzik Bursu’nu almaya Juilliard School of Music New York Piyano Eşlik bölümü yüksek lisans öğrencisi Çağdaş Özkan ve Hochschule für Musik Köln yüksek lisans öğrencisi Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu hak kazandı. 2010 yılının başında gerçekleşen Özel Konser’i, ülkemizin önde gelen sahne sanatçılarından Cem Yılmaz yönetti. İlk kez sanat dünyasından bir ismin yönettiği dördüncü Özel Konser yine bir ilke sahne oldu; ilk kez konserin biletleri satışa sunuldu ve burs için önemli bir fon yaratıldı.

Borusan her yıl düzenlediği özel konserlerle klasik müzik alanında ülkemizin genç yeteneklerine yurtdışında eğitim olanağı sağlamaya devam ediyor.

Borusan Müzik Evi

Türkiye’de klasik müziğin gelişmesine katkıda bulunmak için çok sayıda proje gerçekleştiren Borusan, İstiklal Caddesi’nde bulunan Borusan Müzik Evi’nin açılışını 2009’un son günlerinde duyurdu.

Haftanın üç günü klasik müzik, caz, dünya müziği konserleri ile modern dans gösterilerinin yer aldığı Borusan Müzik Evi, özellikle Türkiye’de eksikliği hissedilen oda müziği konserlerine mekân yaratması açısından önem taşıyor. Müzik Evi çağdaş sanat sergilerine de ev sahipliği yapıyor.

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları

Yayımladıkları yüksek nitelikli kitaplarla, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasını tüm dünyaya tanıtan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları 2009 yılında Temples of Knowledge (Bilgelik Mabetleri: Batı Dünyasının Kütüphaneleri) adlı yeni kitabını yayımladı.
Okurlarını, Ahmet Ertuğ’un çektiği fotoğraflar eşliğinde Avrupa’nın tarihi kütüphanelerine görsel bir yolculuğa çıkaran eser, okuru bu mekânlara kitap okumaya davet ediyor ve kitapların evrenselliğini, memleketleri olmadığı hissini yaşatıyor.
Manastırlara bağlı kütüphanelerin çoğu, dönemlerinin dini görüşlerini ifade eden zengin ve dekoratif süslemelerle (heykeller, sıvalar, freskler) bezelidir. Kitapta bu ikonografik öğeler de çizimlerle gösterilip irdelenerek, çalışmaya tarihsel bir perspektif de kazandırılmıştır.

Efes Mermer Ev Sponsorluğu:

Borusan Kocabıyık Vakfı Efes Antik kenti renovasyonuna destek kapsamında Mermer Ev projesinin sponsorluğuna bu yıl da devam etti. Üç yıl önce başlayan ve toplam 300.000 Euro’ya mal olacak bu projenin özellikle arkeoloji dünyasında eşsiz bir yeri ve önemi olacak.

ÇEVRE

Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma Projesi

Hayata geçirdiği çeşitli projelerle çevrenin sürdürülebilirliğine de destek veren Borusan, bu kapsamda Borusan Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın sponsorluğunda TEMA Vakfı ile Afyonkarahisar Tazlar Köyü’nde kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdi. On iki yıl süren ve toplam 2,3 milyon TL’lik yatırım yapılan projede bir gölet, 2 km drenaj, 12 km sulama kanalı, 18 km yol, binlerce ağaç dikimi ve köyün altyapı inşaatları gerçekleştirildi. 1997’de 360’a kadar gerileyen köy nüfusu proje bitiminde dönemsel konaklamalar da dahil olmak üzere 1600’e yükseldi. Kurulan Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi’nde 600 çiftçiye eğitim verildi, tarımsal arazilerde yüzde 20 ile 50 arasında verim artışı sağlandı.

 

Borusan Holding.Tüm Hakları Saklıdır.