Distribütörlük

Otomotiv

Global krizin otomotiv sektörü ve lüks kategori ürünlerdeki etkisi derin ve önemli boyutta oldu. BMW Grubu’nun küresel perakende satış seviyesi BMW, MINI ve Rolls-Royce marka otomobilleri temsil eden tüm markalarda 1.286.310 adet olarak gerçekleşti. Şirket bu rakamlarla 2008 yılına kıyasla % 11 oranında küçülme ile yine dünyanın önde gelen lüks sınıf otomobil üreticilerinden biri olma konumunu sürdürdü. Land Rover ise dünya çapında 144.371 adet satış ile bir önceki yılın % 33 oranında altında kaldı.

Olumsuz dinamiklere karşın, Türkiye binek otomobil pazarı temelde devletin teşvik paketi kapsamına aldığı ÖTV indirimine bağlı olarak 2008 yılına göre % 21 oranında artış gösterdi ve 370 bin adet seviyesine ulaştı. Bununla birlikte lüks segmentte perakende satış hacmi % 35 azalarak 28 bin adede yakın seviyede gerçekleşti. SUV pazarı % 17 oranı ile nispeten az daraldığından segmentin büyüklüğü 18 bin adet oldu.
Borusan Otomotiv, 6.729 adet BMW, 584 adet MINI ve 1.648 adet Land Rover satışı ile 8.961 adetlik perakende satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde ikinci el araç satışları 950 adet, motosiklet satışı da 243 adet oldu.
Netice olarak, 2008 yılına kıyasla pozitif büyüme sağlanırken, şirketin cirosu 454 milyon $’a yükselerek 2008 yılının % 8 oranında üstünde gerçekleşti. Fiyat indirimleri ve düşük kâr marjlarının egemen olduğu sektörel rekabette, hacim artışına paralel bir iyileşme sağlamak mümkün olamadı. Buna karşılık kârlılık seviyesi, genel giderlerde % 30’a yaklaşan tasarruf oranı, likidite edilen stoklar ve azalan borçların neticesinde daha az finans yükü doğması ile kârlılıkta yapısal bir iyileşme sağlandı. Bu gelişmelere bağlı olarak, FVAÖK seviyesi 42 milyon $ oldu.

Supsan

Supsan, dünya genelinde otomobil üretiminin ciddi şekilde azaldığı ve talep darlığından devreden stokların likiditasyonunda ciddi zorluk çekilen bir süreçle 2009 yılına başladı. Nisan ayından itibaren Avrupa ve Türkiye’de açıklanan devlet teşvikleriyle üretimin açılması söz konusu oldu. Netice olarak Supsan’ın yıllık satış hacmi geçen yılın % 27 altında kaldı, yedek parça satışlarının nispeten dengeli gidişine rağmen OEM satışlarındaki daralmanın etkisi giderilemedi. İtalya’da gazlı motorların teşvikiyle Eaton ihracatının da kısmen iyileştirilmesi diğer bir olumlu faktör olarak ortaya çıktı. Sonuç olarak şirketin FVAÖK seviyesi 2 milyon $ olarak gerçekleşti.

Borusan Grubu genelinde yılın en başarılı Yalın 6 Sigma şirketi ödülünü alarak süreç ve verimlilik çalışmalarını ispatlayan Supsan, müşteri memnuniyetinde de 90 puana çıkarak çok önemli bir başarı elde etti.

Manheim Türkiye

2008 yılında Manheim (ABD) ile yapılan ortaklıkla kurulan Manheim Türkiye, “çok markalı ikinci el otomobil platformu” olarak krize rağmen bölgesel büyüme ve altyapı çalışmalarını hedeflerine uygun şekilde hayata geçirdi.

2009 yılında 15.000’i aşkın yakın araç satışına aracılık edildi, 6.389 araç satışı gerçekleşti. Üye bayi sayısı 951’e çıkarken, her hafta açık artırmaya katılan ortalama bayi sayısı 250 üyeye yükseldi. İstanbul’daki merkez ve İstoç şubesinin yanı sıra yurt genelinde ilk bölgesel açılım yılın son döneminde Ankara Şubesi ile yapıldı.

 

İş Makineleri ve Güç Sistemleri Grubu

2008 yılında olduğu gibi, 2009 yılında da dünyada ve Türkiye’de iş makineleri sektöründeki daralma ciddi boyutta gerçekleşti. Bir önceki yıl % 46 küçülen Türkiye iş makineleri sektörü, 2009 yılında da % 44 oranında küçülerek 2.954 adet pazar boyutuna indi. Yeni makine sektörünün yanı sıra ikinci el makine satışında da küçülme söz konusu oldu. Öte yandan, mevcut iş makineleri parkının kullanım oranı da geçen yılın % 25 altında gerçekleşti. Küçük ölçekli müşteri gruplarında faaliyetlerin durdurulması ve düşük fiyatlı yan sanayi ürünleri kullanarak faaliyeti sürdürme eğilimleri görüldü. Türkiye pazarına benzer şekilde, Kazakistan pazarı da % 47 oranında daraldı, madencilik sektöründeki projelerin hemen hemen tamamının durdurulduğu görüldü. İnşaat sektöründeki durgunluğa ek olarak maden fiyatlarındaki dramatik düşüş dolayısıyla üretimin sınırlanması, finansal zorlukların ortaya çıkması koşulları iyice zorlaştırdı.

Türkiye genelinde iş makinesi alanında büyüyen tek segment kiralama olarak görüldü. Bütün bu olumsuz tabloya karşın, güç sistemleri alanında gerek Türkiye gerekse çalıştığımız Orta Asya pazarlarında kriz öncesinde planlanan projelere devam edilmesi ve fırsatların değerlendirilmesiyle nispeten olumlu gelişme sağlandı.

Borusan Makina ve Borusan Güç Sistemleri kriz şartlarını da dikkate alarak süreçlerde ve organizasyon genelinde verimlilik sağlamak üzere birleşme yolunu seçti. Bu suretle özellikle bölgesel çalışma düzenlerinde ve destek fonksiyonların faaliyetlerinde sinerjik etki hedeflendi.

İş makineleri alanında, pazara kıyasla daha iyi performans gösterilerek % 26 pay ile liderlik konumunu sürdürüldü. Aynı şekilde, düşük stok seviyesi ile yıla girildiğinden, rakiplerimize kıyasla daha esnek yapıda çalışmak ve borç yükünü dengelemek olanağı yaratıldı. Ayrıca, kiralama faaliyeti cirosunda % 10 büyüme sağlandı. Kiralama filosu 165 makine seviyesinde iken ikinci el satışlar 345 adet olarak gerçekleşti.

Olumsuz sektör dinamiklerine karşın gerek Türkiye gerekse Orta Asya temsilciliklerinde satış sonrası servis cirolarında % 5 ile % 8 arasında büyüme elde edildi. Faaliyet giderlerinde sağlanan % 30’a yakın tasarruf ve verimlilik çalışmaları ile toplam faaliyet için satış sonrası gelirlerin sabit giderleri karşılama oranı % 51’den % 74’e yükseltildi. Aynı şekilde, makine satışlarında kâr marjı daralmalarına karşın, ortalama kârlılık oranları da muhafaza edildi ve FVAÖK seviyesi 39 milyon $ oldu.

Güç sistemlerinde ciro kaybına rağmen kârlılığın korunması ve yeni iş alanlarına yönelik proje çalışmaları yapısal dengeler için önemli rol oynadı. Tüm faaliyet genelinde etkin bilanço yönetimi ile işletme sermayesi ve net borçlanma seviyesinin % 30’u aşan oranda azaltılması en olumlu gelişmelerden birisi oldu.Borusan Holding.Tüm Hakları Saklıdır.