Borusan

Kurucu ve Şeref Başkanı'nın

Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

Bu yılki faaliyet raporumuzda dünyadaki gelişmeler ve bunların Türkiye’deki yansımaları hakkındaki görüş ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.

2008 yılı Amerika’daki kontrolsüz büyüme yarışı içinde olan finans sektöründe başlayan ve dünyayı sarsan krizle hatırlanacaktır.

Amerika’da başlayan bu kriz kısa bir sürede bütün dünyaya yayılmış, büyük finans kuruluşları ve üretim şirketleri zor duruma düşmüş, ilgili devletler müdahale ve yardım etmek zorunda kalmışlardır.

Kanaatime göre bu kriz dünyada büyük bir sistem değişikliğine sebep olacaktır. Diğer bir ifade ile krizin etkisi geçtikten sonra yeniden eski sisteme dönmek mümkün olmayacaktır.

Dünya ekonomik problemlerini çözmekle görevlendirilmiş G7 ülkelerinin aldığı kararların, problemlerin giderilmesinde yeterli olmayacağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında G20 topluluğu kurulmuştur ancak bünyeleri, gelenekleri ve mali güçleri birbirinden çok farklı olan bu ülkelerin, ortak bir fikir oluşturmaları da zor görülmektedir. Ne yazık ki bu ülkelerin ortak bir fikir etrafında birleşmeleri mümkün olmadıkça devam eden krizin ortadan kalkması da mümkün olamayacaktır. Her halükarda devletlerin kontrol ve müdahalesi devam edecektir. Piyasayı harekete geçirmek için kamu harcamalarının artırılması gerekecektir.

Bu çalışmalarla dünya ekonomisindeki problemlere bir çözüm yolu bulunamayacağı kanaatindeyim. Ekonomi daraldıkça işsizlik artacaktır. Bu nedenle dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı sosyal problemlerin ortaya çıkması da muhtemeldir.

Her ülkenin önümüzdeki aylarda ve yıllarda hükümetlerinin yardım ve yön vermesine ihtiyacı olacaktır.

Türkiye’nin bu mali krizden etkilenmesi kaçınılmazdı. Satışların düşmesi, stokların artması, kredi ihtiyacının büyümesi,ihracatın, üretimin, kârların düşmesi veya zarara dönmesi çözülmesi gereken problemlerdir. Türkiye’nin ekonomisini düzeltmesi için eskiden olduğu gibi kredi veya yatırım olarak yabancı sermayeye ihtiyacı olacaktır. Bunu temin etmekte de fazla bir zorlukla karşılaşmayacağını tahmin ediyorum. Türkiye, bu sorunlara, birlik ve beraberlik içinde özel ve kamu teşekküllerinin birarada çalışmasıyla çözümler bulacaktır.

Bu kriz Borusan’ı fazla etkilememiştir. 2008 yılı faaliyetimiz neticesinde kârımızda düşüşler meydana gelmiş ancak alınan tedbirlerle müessesede bir problem yaşanmamıştır. Yukarıda ekonomik sistemin değişmek zorunda olduğunu ifade etmiştim. Borusan yöneticileri bu değişikliklere intibak etmekte zorluk çekmeyeceklerdir. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Borusan’ın yatırım ve faaliyetlerinin aksamadan devam edeceğine inanıyorum.

Tüm Borusanlı mesai arkadaşlarıma bu zor dönemdeki çalışma ve fedakârlıklarından dolayı özellikle teşekkür ederim.

Asım Kocabıyık
Kurucu ve Şeref Başkanı,
Borusan Holding