Borusan

31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI

(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

1. KURUMSAL BİLGİ

Genel

Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları ("Borusan Grubu" ya da "Grup") faaliyetlerine 1944 yılında Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. olarak çelik ürünleri ithalatı yapan ve kurutulmuş meyve ihraç eden bir şirket olarak başlamıştır.

Borusan Holding A.Ş. ("Borusan Holding" veya "Holding") Aralık 1972’de çelik sanayi (boru ve yassı çelik üretimi), önemli markaların satış ve servis temsilciliği (BMW, Land Rover ve Caterpillar), entegre lojistik hizmetleri ve telekomünikasyon sektöründe yapılan yatırımlar olmak üzere değişik sahalarda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Borusan Holding Türkiye’de kayıtlı olup Kocabıyık ailesinin kontrolündedir (bakınız Not 20). Holding’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Meclisi Mebusan Caddesi No: 35-37
Fındıklı - İstanbul - Türkiye

Holding’in ortakları, 13 Mart 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı neticesinde, Borusan Ticari Sınai Danışmanlık A.Ş. ("BTS") ile birleşme kararı almıştır. Birleşme, BTS’nin 28 Şubat 2007 mali tabloları baz alınarak, BTS’nin külliyen tüm aktif ve pasifinin Holding’e devredilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. BTS ve Borusan Holding’in ortakları ve ortaklık payları aynı olduğundan, Borusan Holding’in sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

Gruptaki Faaliyet Türleri

Borusan Grubu’nun başlıca faaliyetleri şunlardır:

Eylül 1998’den bu yana Borusan Holding, çelik boru sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş. ve Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.’nin (ortak yönetimdeki şirketler) faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.’yi de kontrol etmektedir. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.’nin ortakları 25 Kasım 2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, aynı ortaklar tarafından kontrol altında tutulan Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş. ile birleşme kararını onaylamıştır. Birleşme Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.’nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle külliyen Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.’ye devri şeklinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.’nin yasal çatısı altında yapılmıştır. Birleşme neticesinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.’nin şirket unvanı Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve 13 Aralık 2004 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca Borusan Holding, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. ve Borusan İstikbal Ticaret A.Ş. ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı olan Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. isimli yatırım (portföy) şirketlerinin de kontrolünü elinde bulundurmaktadır.

Grup Türkiye’de dört ana faaliyet segmenti halinde organize olmuştur:

Grup’un başlıca diğer faaliyetleri telekomünikasyon hizmetleri ve motor supapları üretimini kapsamaktadır.

Grup’un başlıca “diğer” operasyonları telekomünikasyon ve supap üretimini kapsamaktadır. Borusan Holding’in Bağlı Ortaklıkları ("Bağlı Ortaklık"), Bağlı Ortaklıkları’nın faaliyet segmentleri ve faaliyet yerleri aşağıdaki gibidir:

(1) Bu şirket tasfiye halindedir.