Borusan EnBW Enerji
Soldan sağa:
MEHTAP ANIK ZORBOZAN,
Finansal Genel Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji
KURT KLEİN, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji
HÜSEYİN EVELEK, Satış ve Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji
MEHMET SALİH EROĞLU, Yatırım ve İşletme Genel Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji
Stratejik Konumlandırma
 • Hedef, Türkiye’deki en büyük 10 elektrik üretim firması içerisinde yer almak
 • 2020 yılına kadar yatırım hedefi 3 milyar $
 • Türkiye’nin en düşük maliyetli elektrik üreticilerinden biri olmak için;
 • En verimli olma
 • Esnek ve güvenilir olma
 • Maliyet düşürücü teknolojiler kullanma
 • Enerji sektöründe yatay ve dikey bütünleşme hedefi
 • Öncelikle ve ağırlıklı olarak yenilenebilir kaynaklara odaklanmak
 • Çeşitli enerji kaynaklarından oluşan esnek ve geniş bir portföy oluşturmak
 • Üretim kurulu kapasitesini 2016 yılında 1.000 MW ve 2020 yılında 2.000 MW olarak sağlamak
 • Özelleştirme ihalelerine seçici olarak katılmak
 • Yerel ve ulusal yönetimler ile etkin ilişki yönetimi
2010 İş Sonuçları
 • Toplam kurulu gücü yaklaşık 50 MW olan Yedigöl Aksu hidroelektrik santrali inşaatının % 90’ı 2010 yılı sonu itibariyle tamamlandı.
 • Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali’nin 15 MW ek kapasitesinin geçici kabulü gerçekleştirilerek başarılı bir şekilde ticari üretime geçirildi 60 MW kurulu güce ulaşıldı.
 • Çekirdek organizasyonun kurulması için yönetim ve personel sayısının artırıldı.
Başarma Azmimiz
 • Enerji piyasasındaki gelişmeler analiz edilip öngörülerde bulunularak portföy dağılımı piyasa koşullarına en uygun şekilde biçimlendirildi. Sürekli kendini revize eden bir proje yenileme süreciyle portföyün en verimli projelerden oluşması sağlanıyor.
 • Projelerin yapım aşamasında çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinin işimizin en önemli unsurlarından biri olduğunu benimseyerek, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bağlı olacağı şirket ilkelerinin oluşturulması süreci başlatıldı.
 • Şirket satın alma süreci tasarımı tamamlandı ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda şirket temel süreçlerinin yapılandırılması başlatıldı.
 • Bandırma Enerjisi’nin işletilmesine ilişkin çeşitli projeler yürütülmeye başlandı: Güç Eğrisi Doğrulaması, Raporlama Altyapısı, Dokümantasyon Sistemi, Yangın Söndürme Sistemi ve Rüzgâr Tahmin Sistemi Performans Geliştirilmesi.
 • Yürümekte olan yatırımların düzenli takibini sağlamak için mali ve idari proje takip modülleri yapıldı.
 • Operasyon ve proje kararlarını desteklemek üzere ERP çözümleri geliştirilmeye başlandı ve bu hizmetleri sağlayan BT altyapı yatırımları yapıldı.
 • Geliştirilen bilgi kanalları ağı takip ve güncelleme sistemi sayesinde enerji piyasasındaki sürekli değişim ve gelişmeler daha yakından takip edilerek, uyum sağlayabilecek esnekliğe kavuşuldu.
Hizmet verilen sektörler:

 • Dengeleme güç piyasası
 • Serbest tüketiciler (yıllık 0.03 GWh/yıl tüketen sanayi ve ticarethane aboneleri)


İş Ortağımız