Kurucu ve Onursal Başkan'ın Mesajı
Değerli Hissedarlarımız,
2010 yılında Borusan, ticaret hayatında 66'ncı, sanayi hayatında 52'nci senesini kutladı.

1960'a kadar dar bir ekonomide, tarım ürünlerine dayalı olarak geçen dönemin ardından 1960-1965 arasında mütevazı şartlarda ithal ikamesi ile devam eden Türk sanayisi, bugün önemli bir seviyeye yükselmiştir.

50 seneyi aşkın sanayi devresinde birçok krizler yaşanmıştır. Bu krizlerin sebebi daha ziyade kur değişiklikleri neticesinde olmuştur. 2008 yılındaki kriz ise uluslararası bir düzeyde cereyan etmiştir. Hükümetimizin aldığı tedbirler dolayısıyla Türkiye bu krizden büyük hasar görmeden çıkmayı başarmıştır. 2010 yılı ekonomik faaliyetleri geçen krizin menfi neticelerini telafi ettiği gibi ekonominin büyümesini de tahakkuk ettirmiştir. Borusan da memleket çapında vuku bulan bu gelişme paralelinde başarılı bir performans göstermiştir. Ancak memleketimizdeki bu müspet netice ve gelişmelere rağmen ekonomide dikkat edilecek konular vardır.

İhracatımız büyük bir başarı neticesinde 100 milyar doları geçmiştir ancak cari açık diye tarif ettiğimiz ithalat fazlası, 80 milyar dolar olarak önemli bir problem teşkil etmektedir. Cari açığın yüzde 50'si enerji ithalatından gelmekte, telafisi kısa zamanda mümkün görülmemektedir. Diğer 40 milyar dolarlık kısmı makine, yedek parça ve ihracatta yer almış maddelerin tamamlanması için yapılan ithalattan kaynaklanmaktadır. İmzaladığımız uluslararası anlaşmalar ve gümrük birliği anlaşması dolayısıyla ithalata yasak koymak mümkün değildir fakat iç rekabet şartlarını ıslah ederek ithalattan bir ölçüde tasarruf etmek mümkündür.

Bunun yanında memleketin en büyük problemlerinden biri de işsizliktir. Dünya milletlerinin müşterek problemi gibi görünen bu konunun halli kısa zamanda mümkün olmasa da bir an önce işsizliği önleyecek tedbirlerin yürürlüğe konması zaruridir.

İşsizlikle bir ölçüde ilişkisi olan diğer konu ise memleket nüfusunun önemli bir bölümünün fakir olmasıdır. Türkiye'nin, bugünkü imalat çeşitleri ve teknolojisi ile ekonomisini büyütmesi mümkün değildir. Sanayinin pek çok bölümü doyum noktasına gelmiştir. Bunun çaresi memlekette mevcut olmayan teknolojileri temin ederek yeni sahalarda yatırım yapmaktır. Bu yatırımlarda gerekli olacak sermaye ihtiyacını telafi etmek için yabancı sermayeye ihtiyaç vardır.

Bugün memlekette istihdama ve üretime en müsait konuların tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi sahalarda olduğu görülmektedir. Bunların değerlendirilmesi şarttır. Tarım konusunda devlet çok cazip şartlarla uzun süreli arazi kiralama olanağı sağlamaktadır. Bu imkânların yeteri kadar değerlendirilemediği kanaatini taşıyorum.

Borusan bir sanayi müessesesi olarak memleket ekonomisine katkıda bulunmakta, değerli ve kaliteli mamuller imal etmektedir. Bunu gerçekleştiren Borusan ekibinin seviyesi dünyanın ileri ülkelerinin seviyesinin altında değildir.

Ben de uzun bir süredir, enerjimi memleketime ve toplumumuza fayda sağlayacak eğitim projelerine yönelttim. Bunun yanı sıra yukarıda bahsettiğim tarım konusunda da bölgeleri kalkındırmak amacıyla finansmanı tarafımdan yapılan projeler devam etmektedir. Borusan'ın sosyal sorumluluk projelerini faaliyet raporunun içinde daha detaylı olarak bulmak mümkündür.

Bu vesile ile şirketlerimizin başarısında payı bulunan tüm Borusanlılara da hissedarlarımız ve ailem adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,Asım Kocabıyık
Kurucu ve Onursal Başkan
Borusan Holding


Asım Kocabıyık
Kurucu ve Onursal Başkan
Borusan Holding