Borusan Holding Yönetim Kurulu
Soldan sağa: A. AHMET KOCABIYIK, Yönetim Kurulu Başkanı
BÜLENT DEMİRCİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AGAH UĞUR, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO
ZEYNEP HAMEDİ, Yönetim Kurulu Üyesi
NÜKHET ÖZMEN, Yönetim Kurulu Üyesi
FRANCIS PAUL MER, Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu
Soldan sağa: A. AHMET KOCABIYIK, Yönetim Kurulu Başkanı
BÜLENT DEMİRCİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AGAH UĞUR, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO
MEHMET BETİL, İcra Kurulu Üyesi