Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
Değerli Hissedarlarımız,
2011 yılına iyi bir performansın verdiği mutluluk ve yüksek performansımızı koruyabileceğimize yönelik iyimser beklentilerle adım attık. Ekonomik krizin etki alanından uzaklaşırken Borusan'ın vizyonunu yeniledik, yeni stratejiler ve hedefler belirledik.

Borusan 2010 yılında tarihinin en yüksek büyüme hamlelerinden birini yaptı. Bir önceki yıla göre ciromuz yüzde 45 artarak 3.5 milyar $'a ulaştı. Bu yüksek performansımızın iç ve dış etkenleri bulunuyor. En önemli dış etken ülkemizin içine girmiş olduğu hızlı büyüme iklimidir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlara hakim olan bu olumlu atmosfer, işlerimize de yansıyor.

İş kültürümüz fark yaratıyor...
Grubumuza ilişkin en önemli içsel etken ise, sahip olduğumuz yüksek verimlilik ve gelişmelere karşı hızlı reflekslerimizdir. Bir şirket kültürü haline getirdiğimiz Yalın 6 Sigma metodolojisi, Borusan'ın bu tür ortamlarda rakiplerinin çok ötesinde başarılı iş sonuçları elde edebilmesi için bir baz oluşturuyor.

Bir diğer önemli şirket özelliğimiz de, 5 yıllık uzun vadeli stratejik büyüme planlarıyla yolumuzu çiziyor olmamızdır. Geçtiğimiz 2 yılda büyük küresel kriz nedeniyle ara verdiğimiz bu planlı yönetime 2011 yılı itibariyle dönmüş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 2011-2015 yıllarını içerecek şekilde yeni bir büyüme planı hazırladık.

Bugünün riskleri ve yeni trendleri...
2011 ve devamına yönelik bu planımızı hazırlamadan önce dünya, ülkemiz ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki temel trendleri ve dinamikleri irdeledik. Bu analizde öne çıkan başlıkları şöyle özetleyebilirim:

Bugün iki önemli küresel risk yaşıyoruz. Birincisi Avrupa ekonomisindeki durgunluk. Ayrıca Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İspanya ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere lokal kriz bölgeleri de hâlâ ciddiyetini koruyor.

İkincisi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan ve kısa zamanda durulmayacağı tahmin edilen çok ciddi bir değişim süreci var. Bu değişimin doğrudan Borusan üzerinde olmasa da, ülkemizin önemli ekonomi ve ticaret aktörlerini olumsuz etkileme olasılığı da bulunuyor. Ayrıca, faaliyet içinde olduğumuz sektörlerde iki önemli trend gözlüyoruz; Ticaret batıdan doğuya kayıyor ve de hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet artıyor.

Ülkemiz ise, bütün bu risklerin ortasında göreceli olarak istikrarlı ve ekonomik açıdan yüksek performanslı bir rotada yoluna devam ediyor.

Herkesin kabul edeceği gibi, temel önceliğimiz, içinde bulunduğumuz bu hızlı büyüme iklimini sürdürmek olmalıdır. Ancak cari açığımızın her zaman için bir tehdit olduğunu unutmamak gerekir.

Yeni bir dönem, yeni stratejiler...İnsanlık tarihinde zaman zaman sistemin temel değişkenlerinde önemli bir başkalaşım görülür. Tüm sonuçları derinden etkileyen bu başkalaşım farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektiren bir döneme işaret eder. Buna felsefeciler "eski düzenden kopma" ya da "paradigma değişikliği" adını vermişlerdir.

Bugün, özellikle enerji ve sürdürülebilir kaynaklar sorunu, küresel finans sistemindeki derin krizin etkileri, yakın coğrafyamızdaki jeo-politik değişim ve ülkemizin önündeki yeni açılımlar birlikte düşünüldüğünde, radikal bir yeniden değerlendirme gereksinimi ortaya çıkıyor.

Borusan olarak 2011 ve devamındaki bu değişimi, riskleri ve trendleri değerlendirdiğimizde yeni 5 yıllık stratejik planımızı farklı bir bakış açısı ile hazırlamamız gerektiğini hissettik.

Bir paradigma değişimi olarak nitelendirilebilecek bu farklı bakış açısını 4 ana başlık ile özetliyoruz.

Birincisi, bugüne kadar "koşulsuz büyüme" hedefliyorduk, şimdi "kârlılık için büyümek" diyoruz. Büyüme kâr oluşturmuyorsa bir anlamı yok.

İkinci olarak, portföyümüzü dalgalanmalara karşı daha istikrarlı bir hale dönüştürüyoruz. Zaten bu sebeple telekomunikasyon sektöründen çıktık ve enerji üretim sektörüne girdik.

Üçüncü ve belki de şirketimiz için çok önemli bir farklılık da küreselleşme anlayışımızla bağlantılıdır. Uluslararası işlerimizde "ihracatçı" konumundan "bölgesel oyuncu" olmaya doğru yöneliyoruz. Ticaret doğuya kayıyor; biz de Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve İran'daki yatırımlara önem veriyoruz. Özellikle çelik ve lojistik işlerimizde bu perspektifle satın almalar dahil bölgesel yatırımların fırsatlarını titizlikle değerlendirmeye başladık.

Yeni bir dönem, yeni bir iş yapma biçimi...

Bakış açımızdaki dördüncü ve son değişim ana başlığını ise iş yapma biçimimizle ilgili olarak tarif ettik.

Önümüzdeki 5 yıl Borusan'ı belirleyecek özellikler olarak "yalın, hızlı ve yaratıcı" ifadesini seçiyoruz. Yaptığımız tüm işlerde "yenilikçilik" en önemli başarı kriterimiz olacak. Yeni ürünler geliştireceğiz, yeni pazarlar bulacağız ve her konuda verimliliğimizi artıracağız. Ayrıca bu anlayışla, bu yıl ilk mezunlarını veren Borusan Akademi'nin Inovasyon Fakültesi ismiyle yeni bir bölümünü kurmaya karar verdik.

Ayrıca, yeni stratejimizi uygularken, küresel ısınma ve çevre konularını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi oluştururken, ilgili tüm iş kollarımızda bu konular ile ilgili hedef belirleme çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalar altında enerji verimliliği, sera gazı emisyonları, atık yönetimi ve su kullanımı gibi konularda iyileştirmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Borusan'ın 5 yıllık hedefi: 6 milyar $ ciro!
Değişim perspektifiyle hazırladığımız yeni 5 yıllık stratejik büyüme planımızın, bizi 2015 yıl sonunda 6 milyar $ ciroya ulaştırmasını hedefledik. Yatırım planlarımız, hizmet ve üretim kapasitelerimiz de bu hedefe uygundur.

Dünya ekonomisinde şu an için öngörülmeyen bir aksaklık ortaya çıkmazsa yeni 5 yıllık stratejik hedeflerimizi aşarak bir sürpriz de yapabileceğimize inanıyorum. Bu sürprizi yaratacak olanlar, her biri kendi sektöründe en iyiler arasında yer alan nitelikli çalışanlarımızdır. 2010 yılında yarattıkları yüksek performansa ailem, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülkem adına teşekkür ettiğim Borusanlılar; 2015 için önümüze koyduğumuz iddialı hedeflere yürürken sahip olduğumuz en değerli rekabet kozunu oluşturmaktadırlar.

Borusan gibi şirketlerin yapacağı bu tür sürprizler, bir bütün olarak bakıldığında kuşkusuz ülkemizi de hem yaşam standartları, hem de ekonomik büyüklük-kalkınmışlık sıralamalarında farklı bir noktaya taşıyacaktır.

Saygılarımla,

A. Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding

 A. Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding

Ticaret batıdan doğuya kayıyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet artıyor.Yaptığımız tüm işlerde "yenilikçilik" en önemli başarı kriterimiz olacak. Yeni ürünler geliştireceğiz, yeni pazarlar bulacağız ve her konuda verimliliğimizi artıracağız.Dünya ekonomisinde şu an için öngörülmeyen bir aksaklık ortaya çıkmazsa yeni 5 yıllık stratejik hedeflerimizi aşarak bir sürpriz de yapabileceğimize inanıyorum.