• 2011 Faaliyet Özeti

  • EN


2011 yılı Borusan Grubu için tarihi ciro büyüklüğüne imza attığımız çok başarılı bir yıl oldu. 2011’de Türkiye kayda değer performansını sürdürerek, iç talebin gücüyle % 8,5 büyüdü. Hitap ettiğimiz birçok yerel pazarda payımızı artırarak büyürken, nispeten daha durgun dış pazarlardaki fırsatlardan da maksimum faydalanıp yurt dışı ciromuzu 1.1 milyar $’a taşıdık. Grup ciromuz % 22’lik büyüme ile 4.3 milyar $’a ulaşırken, kâr göstergelerimizde daha yüksek oranda büyüme sağladık.

2011 yılında faaliyet sonuçlarımızı etkileyen başlıca unsurlar şöyle özetlenebilir:
  • Artan borç yükü ve ekonomik belirsizlikler nedeni ile kötü bir süreçten geçen Avrupa’ya rağmen, Türkiye 2011 yılında % 8,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekte % 12’lik rekor bir büyümeye imza atarken, yılın 2. yarısındaki büyüme nispeten daha düşük ivmeli gerçekleşti.
  • Hizmet verdiğimiz ana sektörler olan otomotiv ve beyaz eşya sektörleri, 2011 yılında Türkiye ekonomisi ile paralel büyümeler gerçekleştirdi. Yıl boyunca devam eden €/TL kurundaki dalgalanmalar, yüksek seyreden tüketici finansmanı faizleri ve son çeyrekte gerçekleşen ÖTV artışına rağmen otomotiv üretimi 2011’de % 9 büyüyerek 1,2 milyon adede ulaştı. Beyaz eşya üretimi ise % 7 oranında artarak 19,7 milyon adet oldu. İnşaat sektörünün 2011 yılındaki GSYH büyümesi ise % 17 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda yassı çelik ve çelik boru pazarlarında sırasıyla % 8 ve % 7 oranlarında büyüme elde edildi.
  • Çelik fiyatlarının hareketinin tahmini ve yönetimi; azalan reel talebin yanı sıra, üreticiler üstünde artan maliyet baskısı, stok optimizasyonu zorunluluğu ve küresel ekonomik krizler gibi değişkenlerle yıl içinde yüksek volatilite gösterdi ve 2011 yılında ortalama fiyat seviyesi 2010’un % 17 üzerinde gerçekleşti.


Çelik Grubu şirketlerimiz, gerek yüksek iş hacimleri gerekse ortalama % 17 artan fi yatların etkisiyle bir önceki yıla göre % 20 oranında büyürken, Distribütörlük Grubu şirketlerimiz 2011 yılında rekor iş hacimlerine ulaşarak önceki yıla kıyasla % 30 daha fazla ciro elde etti.

Çelik Grubu, 2011 yılında 2,7 milyon ton çelik işleyerek, toplam cironun % 52’sini sağladı. Çelik boru şirketlerimiz bir önceki yıla göre % 24’lük artışla 870 milyon $’lık satış geliri kaydederken, yassı çelik şirketlerimizin cirosu 1.3 milyar $’ı aştı.Distribütörlük faaliyetlerimiz ise artan iş hacimlerinin etkisiyle toplam ciro içindeki payını % 38’den % 40’a çıkardı. Rekor büyüme ise iş hacmini % 75, cirosunu ise % 33 artıran İş Makinaları ve Güç Sistemleri şirketim izden geldi. Bir önceki yıla oranla % 50 büyüyen Türkiye pazarının da üstünd e % 75’lik bir büyüme kaydedilerek satış adedimiz 1.670 adet oldu. Kazakistan’daki iş makineleri satışında pazar liderliğimizi korurken, güç sistemleri işimizi hem yurt içinde hem de Orta Asya’da organizasyon değişikliği ve sin erji ile rekor seviyelere taşıdık.

Oto Grubu şirketlerimiz son çeyrekte yaşanan ÖTV artışının negatif etkisine rağmen, 2011 yılındaki başarılı satış stratejileriyle 19.000 adedi aşan araç ve motorsiklet satışı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. BMW pazar liderliğini de açık ara farkla sürdürdü. Land Rover’da da pazar liderliğimizi muhafaza ettik. Mini segmentinde ise satışlarımız bir önceki yılın 2 katını aştı.

Supsan ve Manheim Türkiye şirketlerimiz stratejik planları doğrultusunda ilerlemeye ve iş hacimlerini büyütmeye 2011 yılında da devam ettiler.

Lojistik işimizde alıştığımız her zamanki büyüme trendine devam ettik. Sevindirici diğer bir nokta ise, 2011’de grup dışı ciromuzu % 21 artırarak toplam lojistik işimiz içindeki payını % 64’ten % 70 seviyesine çıkarmamız oldu. Toplam ciromuz ise 312 milyon $’a ulaştı. 2010’da tamamladığımız 2. aşama liman yatırımımıza, yatırım planını öne çektiğimiz 3. aşama ile 2012’de devam ediyoruz. Bu yatırımla konteyner kapasitemizi stratejik hedefl ere cevap verecek şekilde daha da büyüteceğiz.

2011 yılında iç piyasadaki olumlu durumla beraber, yurt dışı satışlarımızın toplam ciromuz içindeki payını da % 23’ten % 26’ya çıkarmayı başardık. Yassı çelik şirketlerimiz kapasitelerini daha canlı iç piyasa talebini karşılamaya yönelik kullanırken, Çelik Boru Grubu 40 ülkeye yaptığı ihracat hacmini % 30 artırdı. Özellikle Amerika’daki petrol ve sondaj borularına yönelik talepten azami faydalanılarak, müşteri odaklı çözümlerle kalıcı bir büyümeye imza atıldı. Öte yandan yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerimiz (Kazakistan başta olmak üzere İş Makinalari ve Güç Sistemleri, yurt dışı lojistik faaliyetlerimiz, İtalya’daki boru fabrikası Vobarno) satışlarını kayda değer şekilde artırmayı başardılar. Toplam ihracat ve uluslararası faaliyetlerimiz % 30’luk artışla 1.1 milyar $’a ulaştı.2011 yılında tüm sektörlerde artan rekabet koşulları ve zor piyasa şartlarına rağmen brüt kârlılığımızı % 12 seviyesine taşımayı başardık (2010: % 11). Öte yandan 3 yıldır istikrarlı şekilde iyileştirdiğimiz faaliyet giderlerimizin 2011’de satışlara oranını % 6,4’e indirdik (2010: % 6,9). Artan iş ölçeğimizi başarılı maliyet ve gider yönetimimizle destekledik. Ancak çok dalgalı seyreden kur hareketleri neticesinde yazdığımız çevrim farkı zararı, vergi öncesi kâr seviyesindeki büyümemizi sınırlandırdı. Buna rağmen vergi öncesi kârımızı bir önceki yıla göre % 26 artırdık.Grubumuzun FVAÖK seviyesini ise 2011 yılında % 33 artırmayı başardık ve 326 milyon $’a ulaştık. Neredeyse tüm şirketlerimiz artışa katkıda bulunurken en kayda değer katkı Çelik Boru ve İş Makineleri faaliyetlerinden geldi. FVAÖK’ün toplam satışlara oranı da iyileşerek % 8’e ulaştı (2010: % 7).Satışlarımızdaki % 22’lik büyümenin ve ortalama % 17 artan çelik fi yatlarının etkisiyle dönem sonu işletme sermayemiz bir önceki yıla oranla % 15 artış gösterdi. Bu artışta, 2012’nin ilk çeyreğinde beklediğimiz çelik fi yatı artışından azami yararlanma ve distribütörlük işimizde ilk çeyrek satış fırsatlarını değerlendirme isteğimiz de rol oynadı. Öte yandan rekabetçi piyasa şartları ve rakiplerin vade açımlarına rağmen alacaklarımızdaki yapısal iyileşme ve tahsil kabiliyetindeki artış devam etti.2011’de Grup genelinde 296 milyon $ yatırım gerçekleştirdik. 2000 yılından bu yana yaptığımız kümülatif yatırım tutarı ise 1.7 milyar $’a yaklaştı.

Borusan Mannesmann Boru’nun temelini 2010’da attığımız toplam 105 milyon $ tutarındaki yeni spiral boru üretim tesisini planlandığı gibi 2011 yılının son çeyreğinde devreye aldık. Son teknoloji ile donatılmış yeni yatırımın iç ve dış pazarlardaki enerji sektörüne yönelik katma değerli spiral boru üretmesi hedefl eniyor. Lojistik işimizde 90 milyon $ harcadığımız 2. aşama liman yatırımı sonucunda beklediğimizden daha yüksek gerçekleşen iş hacmi ve kapasite kullanım oranları neticesinde 3. aşama yatırıma geçme kararı aldık. Bu yatırımla kapasite üstü çalıştığımız konteyner işimizi büyütmeyi hedefl iyoruz.

Stratejik iş kolumuz enerji sektöründe ise yaptığımız yatırım toplamı 2011 sonu itibariyle 320 milyon $’ı aştı. Erzurum yatırımının ilk fazı olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali Ekim 2011 itibariyle üretime başladı. İkinci faz olan Aksu Hidroelektrik Santrali’nin ise 2012’nin ilk yarısında üretime geçmesi planlanıyor. Faaliyete geçen ilk yatırımımız olan 60 MW’lık Bandırma Borasco Rüzgâr Enerjisi Santrali ise 2011’de tam kapasite üretim gerçekleştirdi. 2011 yılında 80 MW’lık yeni rüzgâr lisansı satın aldık ve ilave olarak rüzgâr ihalelerinden 150 MW lisans kazandık, böylelikle 2011 sonu itibariyle yatırım yapılabilir portföy büyüklüğümüz 550 MW’a ulaştı. 2012 yılını da portföyümüzü büyütmek ve aldığımız projelerin yatırımlarına başlamak için önemli bir atılım yılı olarak görüyor ve enerji iş kolumuza 290 milyon $’lık yeni yatırım yapmayı hedefl iyoruz.2011’de büyüyen iş hacmimize paralel artan işletme sermayesi ihtiyacımız ile yüklü yatırım harcamalarımızın yarısını operasyonlardan yarattığımız kaynakla, diğer yarısını da uzun ve kısa vadeli krediler ile fonladık. Net borçlanma düzeyimiz önceki yıla oranla % 23 artarak 1.470 milyon $ olarak gerçekleşti. Öte yandan borç / özkaynak oranımız işlerimizin doğasına uygun olan % 60 / % 40 dengesine oturarak sürdürülebilir seviyelerde korundu.

Artan borç yükümüze rağmen, etkin uyguladığımız risk yönetimi ve düşük seviyede tuttuğumuz borçlanma maliyetlerimizle fi nansal giderlerimizi neredeyse geçen sene ile aynı seviyede korumayı başardık.

2010 yılı sonunda 5 yıllık stratejik planımızı hazırlarken Grubumuzu daha da yaratıcı, katılımcı, öncü ve çevreye duyarlı kılabilmek adına yeni ürün / hizmet, sosyal medya ve sürdürülebilirliği tüm Grubumuzda uygulamaya alınacak ana inisiyatifler olarak belirledik. 2011 - 2015 stratejik planlarımızı hazırlarken bir önceki stratejik planımızda yer alan 3 ana temaya (kârlı büyüme, stratejik pazar konumlanması, iş mükemmelliği) ilave olarak yeni ürün / hizmet temasını da ekleyerek konuyu Grubumuzun stratejik önceliklerinden biri olarak belirledik. Büyümek, rekabeti yenmek, kârımızı artırmak için daima farklı bir yaklaşım gerekiyor. Bunun temel başarı faktörünün de odaklanmak ve kurumsal iklim değişikliği yaratmak olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede 2011’de birçok başarılı adım attık. Örneğin, şirketlerimizde yeni ürüne yönelik süreç, organizasyon ve sorumlular belirledik. Stratejilerimizle uyumlu yeni ürün / hizmet odak alanları ve hedefl eri saptadık. Borusan Mannesmann Boru ve Borusan Lojistik şirketlerimiz AR-GE merkezleri kurdular. 2011’de yeni ürün ve hizmet meyvelerini almaya başladık. Bu alandaki çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam edeceğiz.

Sosyal medya inisiyatifi miz kapsamında ise daha katılımcı ve yaratıcı bir iklim için 3 binin üzerinde çalışanımızı bir araya getiren Türkiye’de bir ilk olan Borusan Facebook’u “The Borusans”ı 2011’de başarıyla hayata geçirdik.

Sürdürülebilirlik konusunda ise 2011 şirketlerimizin çevresel sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek, fırsat ve iyileştirme alanlarını tespit etmek üzere kapsamlı bir proje yaptık. Grup şirketlerimizin çevresel sürdürülebilirlik konusunda atacağı adımları planladık. Çalışmalarımızı da öncelikle enerji verimliliği ve karbon salınımını azaltma konularına odakladık. Grup genelinde oluşturduğumuz yol haritası dahilinde çalışmalara devam ediyoruz. Çevreye katkı konusunda hiç şüphesiz yenilenebilir enerji portföyümüz ve güç sistemleri faaliyetlerindeki uzmanlığımız bize güç katıyor.

2011 yılında elde edilen tüm bu faaliyet neticelerinde ve kurumsal inisiyatifl erin başarısında tüm çalışanlarımızın katkısı, emeği ve yarattığı değer büyüktür. Devam eden operasyonlarımızda maksimum iş hacmini ve kârlılığı hedefl eyen ayrıca yenilikçi bakış açısıyla fark yaratmaya ve bir adım önde olmaya çalışan tüm Borusanlıları kutluyorum. 2012 yılında da hep beraber fark yaratmaya, yenilikçi çözümler aramaya, kârlılık seviyemizi bir üst boyuta taşımaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi başarımızın en büyük kaynağı yine çok değerli insan kaynağımız olacak.ÇELİK

2011 yılında dünya çelik üretimi 1,5 milyar ton seviyesine yükseldi. Dünya çelik üretimindeki büyüme oranı 2010 yılına kıyasla, % 15’ten % 7 oranına gerilerken; Türkiye’de önceki yıla kıyasla 2 puanlık artışla % 17 civarında büyüme gerçekleşti. Bu büyüme ile Türkiye’nin ham çelik üretimi 2011 yılında rekor bir seviye olan 34 milyon tona ulaştı. 2011 yılında Türkiye, ekonomisindeki büyümenin iki misli civarındaki büyüme oranı ile dünya çelik sektöründe en hızlı büyüyen ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı ve dünya çelik üretiminde 10., Avrupa çelik üretiminde ise 2. oldu.

Boru

Borusan Mannesmann Boru için oldukça başarılı geçen 2011 yılında, çelik boru sektöründe % 7’lik büyüme gerçekleşti. Gerek stratejik büyüme alanı olarak görülen segmentlerde ağırlıklı dış talep olması, gerekse artan rekabetin etkisiyle iç piyasa satışları bir önceki yıla göre daralan Borusan Mannesmann Boru; ihracatında % 30’luk artışla birinci kalite ürünlerdeki iş hacmini 700 bin tona taşıdı. Toplam iş hacmi içinde katma değeri yüksek ürünlerin (basınçlı, özel ve spiral borular) payı ise % 50 olarak gerçekleşti.

Şirket gelişmekte olan ihracat pazarlarında müşteriye özgü çözümlerle satış hacmini artırırken, mevcut pazarlarda kalıcı bir büyüme hedefi ile hareket etti. 2011 yılında toplam iş hacminin % 53’ü, 40’a yakın ülkeye ihraç edildi. Borusan Mannesmann Boru’nun 2011 yılı cirosu bir önceki yıla göre % 21 artarak 763 milyon $ seviyesine ulaştı.

2011 yılında bir başka olumlu gelişme ise stratejik plan doğrultusunda yüksek katma değerli ürünlere yatırım yaparak rekabet gücünü artırma hedefi ne hizmet eden spiral boru üretim tesisi yatırımının tamamlanması oldu.

Borusan Mannesmann Boru için bu yıl bir dönüşüm yılı oldu. Kârlı dengelere dönüşecek tedbirlerin hayata geçirilmesi ve gerek iç piyasadaki, gerek ihracattaki kârlılık odağı ile, 2011 yılında tüm zamanların en yüksek kâr marjları elde edildi. FVAÖK geçen senenin çok üstünde 67 milyon $ olarak gerçekleşti.

Yassı Çelik

Grubun en büyük şirketi konumunda olan Borçelik için 2011 yılı, hedefl erin tamamının hayata geçirildiği başarılı bir yıl oldu. Stratejik planları doğrultusunda ve elde ettiği sevkiyat rekorları ile pazar payını ve rekabet gücünü artırırken, yeni ürün ve servislerin geliştirilmesi çalışmalarına da hız verdi.

2011 yılında, özellikle Avrupa talep seviyesini olumsuz etkileyen fi nansal krizler sonucu geçen seneye kıyasla daha az ihracat yapılırken yurt içi satışlara ağırlık verildi. Satışlar bir önceki senenin % 3 üzerinde, 1,4 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Pazar payı galvanizli sacda % 30, soğuk sacda ise % 19 seviyesinde oldu.

2011’de Borçelik’in FVAÖK seviyesi % 8 artışla 92 milyon $ olarak gerçekleşti.

Kerim Çelik, 2011 yılında coğrafi yayılım hedefi çerçevesinde hizmete açtığı Adana Çelik Servis Merkezi ve Borçelik ile artan entegrasyonu neticesinde tüm zamanların en yüksek sevkiyat ve ciro rakamlarına (314 milyon $) ulaştı. Sevkiyat miktarı 416 bin ton olarak gerçekleştirildi. Kerim Çelik; alımlarının ağırlıklı bölümünü Borçelik’ten gerçekleştirdi. Bu şekilde müşterilerine en yüksek kalitede malzeme sağlarken, zamanında sevkiyatı da garanti etti, böylece öncü sektörlerdeki payını artırdı. Kerim Çelik’in 2011 yılı FVAÖK’ü geçen yıla kıyasla % 104 artarak 13 milyon $ olarak gerçekleşti.

DİSTRİBÜTÖRLÜK

Otomotiv

2010 yılında global piyasalarda ve otomotiv sektöründe yaşanan küresel iyileşme, 2011 yılında da etkisini sürdürmeye devam etti. BMW Grubu’nun dünya genelinde perakende satış seviyesi BMW, MINI ve Rolls Royce marka otomobilleri temsil eden tüm markalarda 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Böylece % 14 büyüme ile dünyanın önde gelen lüks sınıf otomobil üreticilerinden biri olma konumunu sürdürdü. Land Rover ise dünya çapında 224 bin adet satış ile bir önceki yılın % 23 üstüne çıktı.

2011’in özellikle ilk yarısında Türkiye’de ekonomik dengelerin, düşük faiz ve kur seviyelerinin, tüketici lehine pazarlama faaliyetlerinin talepleri artırdığı bir dönem yaşandı. Yılın ikinci yarısında artan faiz ve ÖTV oranlarına rağmen binek otomobil pazarı % 16 oranında artış gösterdi ve 593 bin adet seviyesine ulaştı. Bununla birlikte lüks segmentte perakende satış hacmi % 17 artarak 48 bin adet olarak gerçekleşti. Premium SUV pazarı bir önceki seneye göre % 7 büyüdü ve segment büyüklüğü 7 bin adede ulaştı.

2011 yılında 15.018 adet BMW, 1.735 adet MINI ve 2.139 adet Land Rover satışı ile toplam 18.892 adetlik perakende satış gerçekleşti. Böylece Oto Grubu ciromuz 916 milyon $’a yükselerek bir önceki yılın % 26 üzerine çıktı. Fiyat indirimleri ve düşük kâr marjlarının egemen olduğu sektörel rekabette, hacim artışının altında bir kâr büyümesi yaşandı, ancak yine de FVAÖK seviyesi 68 milyon $’a ulaştı.

Supsan

2011 yılında Supsan, otomotiv sektörünün büyüme hızının üzerinde büyüyerek başarılı bir yıl geçirdi. Eaton Inc. lisansı altında rekor seviye olan 7,3 milyon adet supap satışı gerçekleştirilerek toplamda 26 milyon $ ciroya ulaşıldı. İtalya ve ABD’ye gerçekleştirilen ihracat hacmi 3,5 milyon adede yaklaştı. Eaton’dan bağımsız yedek parça supap ihracatı ise yaklaşık 200 bin adede ulaştı.

Yurt içi yedek parça pazarında ise son yedi senedeki artış trendi devam etti. Supabın yanında satılmakta olan supap harici ürünlerde 2011 yılında en yüksek satış hacmine ulaşıldı. Supsan 2011 yılında Audi, Porsche, Ferrari ve Mercedes denetimlerinden başarı ile geçti. Bentley, Aston Martin müşterilerinin yanı sıra stratejik kazanım açısından öneme sahip Rusya Avtovaz için de tedarikçi olarak seçildi.

Aynı zamanda 6 Sigma ve Yalın uygulamalarında öncü ve kıyaslanan şirket konumu devam etti, önemli verimlilik projeleri hayata geçirildi.

Manheim Türkiye

Türkiye’nin ilk “çok markalı ikinci el otomobil platformu” olan ve 2008 yılında açık artırma konusunda dünyanın lider şirketlerinden, Amerikan Manheim ile ortaklık kuran Manheim Türkiye, Borusan Grubu’nun gelişen otomotiv distribütörlük ağının bir parçası konumunda olmayı sürdürdü. 2011 yılında 1.835 üye bayiye ulaşan Manheim Türkiye, 2011 yılı itibariyle 40 bine yakın aracın satışına aracılık edip; açık artırmada sattığı araç sayısını ise 12.745 adede yükseltti. Manheim Türkiye 2011 yılında haftalık ortalama 530 üye katılımına sahip oldu.
İş Makinaları ve Güç Sistemleri

The year 2011 brought about a global increase in the sale of new machine due both to the continuation of the expansion taking pl ace in the construction sectors of developing countries and the renewal of fleets by developed countries, despite the stagnation of their sectors. The Caterpillar Group, of which we are a distributor in Turkey and the surrounding geographical area, also managed to increase its consolidated turnover to around $60 billion, a growth of 41% over 2010 figures. This was a consequence of its improved product quality, investments initiated to raise production capacity and the increasing sales performance in most regions. Profitability, on the other hand, increased by 83%, to $4.9 billion.


2011’de gelişmekte olan ülkelerin inşaat sektörlerindeki büyümenin devam etmesi, gelişmiş ülkelerde ise sektörün durgun olmasına rağmen makine fi lolarının yenilenmesi küresel anlamda iş makineleri satışlarını artırdı. Türkiye ve çevre coğrafyalarda temsilcisi olduğumuz Caterpillar Grubu’nun ise iyileştirdiği ürün kalitesi, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yaptığı yatırımlar ve çoğu bölgede yükselen satış performansı ile toplam cirosu bir önceki yıla göre % 40 artarak 60 milyar $ seviyesine ulaştı. Kârlılık ise % 83 büyüyerek 4.9 milyar $ olarak gerçekleşti.

2011 yılında Grup genelinde en yüksek ciro ve kârlılık artışı CAT temsilciliğinde sağlandı. İş makineleri pazarı bir önceki yıla göre % 54 oranında büyüme göstererek 10.070 adede çıktı. Borusan Makina ve Güç Sistemleri 1.669 adet yeni makine satışı ile tüm zamanların hem adetsel hem de cirosal rekorunu kırarak hedefi nin üzerinde bir satış gerçekleştirdi, % 17 pazar payı ile Türkiye pazarındaki liderliğini korudu.

Borusan Makina, Kazakistan’da da batı menşeli iş ekipmanları arasındaki liderliğini korudu. İş makineleri satış hacmi bir önceki yılın % 67 üzerinde gerçekleşti. Güç sistemleri segmentinde ise bir önceki yılın 5 kat üzerinde ciroya ulaşılarak başarılı bir yıl geçirildi.

Elektrik Güç Sistemlerinde enerji, dizel jeneratör, marin ve petrol pazarlarında; faaliyet gösterilen ülkelerde iş hacmi ve kârlılık seviyesi artırıldı. Güç Sistemleri iş birimi, iş modelini anahtar teslimi taahhüt projeleriyle de geliştirerek inşaat, enerji, marin ve petrol alanlarında yalnızca aktif olduğu Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Azerbaycan coğrafyalarında değil; Tunus, Mısır, Afganistan gibi ülkelerde alınan projelerle de bölgesel boyuta taşıdı.

2011 yılı Türkiye ikinci el ve kiralama işleri için de iyi bir yıl oldu. 230 adet iş makinesinden oluşan kiralama fi losu ile % 26 ciro artışı gerçekleştirildi. 2012 yılı için kiralama fi lomuzu yaklaşık % 60 büyütmeyi planlıyoruz. 2011 yılı makine iş birimi için organizasyonun ve ürün gamının yeni ürünler ile geliştirilmeye devam edildiği bir yıl oldu. Daha önce ürün hattına katılmış olan Metso ve Hoist ürünlerinin yanı sıra bu sene içerisinde Caterpillar’ın Tünel Delme Makinalarının (TBM) ve Genie marka personel yükseltici platformlar (AWP) ile Wacker Neuson inşaat ekipmanlarının, Atlas Copco ve Kaeser kompresörlerinin kiralama temsilcilikleri alındı.

2011 yılı sonunda FVAÖK 2010 yılına göre % 46 artarak 76 milyon $ gerçekleşti.

Türkiye ve Orta Asya’daki 2011 yılı satış sonrası servis cirosu 2010 yılına göre sırasıyla % 10 ve % 21 oranlarında büyüdü.

LOJİSTİK

Dünya ekonomisinde yaşanan talep daralmasına ve yavaşlayan büyüme hızlarına karşın, 2011’de Türkiye ekonomisinin dünyada 2. en hızlı büyüme oranına sahip olması, hammadde ile nihai tüketici arasında köprü vazifesi gören lojistik fi rmaları için bir avantaj haline geldi. Borusan Lojistik açısından 2011 yılı, operasyonel hedefl erin tutturulduğu, % 20’nin üzerinde gerçekleşen devalüasyona rağmen % 13 büyüme ile 312 milyon $’lık ciro rakamına ulaşılan başarılı bir yıl oldu. Büyüme trendi korunurken, kârlılık seviyesi de beklentilere uygun olarak gerçekleştirildi.


Güney Marmara bölgesinin artan taleplerinin ve büyüyen iş hacimlerinin daha iyi karşılanması amacıyla 2009 yılında yapılan genişleme yatırımıyla Borusan Gemlik Limanı, 5,7 milyon ton genel kargo, 400.000 TEU konteyner ve 250.000 adet araç elleçleme kapasitesine ulaştı. III. faz yatırımın planlama çalışmaları ise 2011 yılında başladı. Yatırım fi ilen 2012 yılında başlayacak.

Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki mevcut iştiraklerine 2011 yılı son çeyreğinde Kazakistan’da kurulan %100 Borusan Lojistik sermayeli Borusan Logistics International Kazakhstan’ı da ekleyen Borusan Lojistik, “Lojistikte sınırları aşan liderlik” vizyonuna uygun olarak yapılanma ve coğrafi kapsam hamlelerini sürdürdü. Ülke müdürlüklerinin yanı sıra, 2010 yılından itibaren bir alt iş birimi olarak konumlandırılmış Uluslararası Taşımacılık faaliyetleri ile de, şirketimiz, Türkiye ve yakın etkin coğrafi bölgeler arasındaki taşımacılık faaliyetlerinde daha etkin rol üstlenmeye devam ediyor.

Borusan Lojistik’in 2011 yılı FVAÖK’ü 38 milyon $ olarak gerçekleşti.

ENERJİ

Borusan EnBW Enerji’nin yeniden yapılandırılma sürecinin hız kazanması ve portföyün büyütülmesi açısından 2011 yılı önemli bir yıl oldu. Bu kapsamda en kayda değer gelişmelerden biri, Erzurum’da yapılmakta olan hidroelektrik santralinin ilk fazı olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali’nin 14 Ekim 2011 tarihi itibariyle ticari operasyona başlaması ve 2. faz olan Aksu Santrali’nin 2012’nin ilk çeyreğinde devreye alınacak olması oldu.

Uzun süredir açıklanması beklenen 1 Kasım 2007 rüzgâr santrali başvurularının değerlendirilme sürecinin, 2011 yılında gerçekleştirilen ihaleler ile tamamlanmasıyla Borusan EnBW Enerji rüzgâr portföyünü netleştirme ve yatırım sürecini planlama imkânı buldu. 2011 yılı sonunda gerek rüzgâr ihalelerinden kazanılan lisanslar gerekse diğer lisans alımları ile Borusan EnBW Enerji’nin yatırım yapılabilir portföyü 550 MW’a, aktif büyüklüğü 375 milyon $’a ulaştı.


2012 yılında Borusan EnBW Enerji’nin yatırım aşamasına alınacak projelerin gerçekleştirilmesine ve şirket süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına hız verilecek. Şirketimiz 2020 yılına kadar yaklaşık 2.000 MW üretim kurulu gücünü sağlamaya yönelik hedefi nin peşinden koşmaya devam edecek.

Sonuç

Sonuç olarak, tüm şirketlerimizle beraber 2012 yolculuğumuza, ekonomideki büyümenin yavaşlama beklentisini baz alarak 2011’e paralel ya da sınırlı büyüme gösteren iş hacmi öngörüleri ile başladık. Ancak hep daha iyisini yapacağımıza ve bu arada daha yüksek kârlılık hedefl erine ulaşacağımıza inanıyoruz. Yüksek kârlılığın temel taşı stratejik planımız doğrultusunda katma değerli işlerin toplam iş hacmimiz içindeki payının artırılması olacak.
2015 Stratejik planımızda kendimize koyduğumuz yüksek ve heyecan verici hedefl ere ulaşmada 2012’deki başarılarımızın da önemi yüksek olacak. Sürdürülebilir kalkınma planlarımızı yüksek bir irade ile harekete geçirirken, hiç şüphesiz fark yaratmada en temel eksen yeni ürün - yeni hizmet geliştirme hedefl erimiz olacak ve her zamanki gibi gücümüzü çok tecrübeli, aynı zamanda dinamik ve gelişime açık insan kaynağımızdan alacağız.

Bu yolda tüm Grup şirketlerimize ve Borusanlı mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

With warmest regards,
Agah Uğur
CEO
Borusan Holding