• Borusan Holding

  • EN

Stratejik Holding

 

Soldan sağa:
CANAN ERCAN ÇELİK, Borusan Holding, Grup Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı
SEMRA AKMAN, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Yalın 6 Sigma Genel Müdür Yardımcısı
BARIŞ KÖKOĞLU, Borusan Holding, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
LALE ERGİN ARAT, Borusan Holding, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
ALİ FUAT ÇÖTELİOĞLU, Borusan Holding, Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

 

Borusan Holding, ortaklara en yüksek değeri yaratan portföyü oluşturmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. Bunu stratejik liderlik ve kontrol açısından öncü rolü üstlenerek, ortaklar ve diğer sosyal paydaşlarla ilişkileri yöneterek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, kurum kimliği ve kültürünü oluşturarak ve etkin iletişim kanallarını kurarak sağlar. Borusan Holding, yatırımcı rolü ve yön verici / destekleyici rollerini dengeli bir yapıda buluşturarak, kendini grup içinde “Stratejik Holding” olarak konumlandırmaktadır ve Grup şirketlerinin yarattığı değeri maksimize edebilmek adına 5 stratejik öncelik doğrultusunda çalışır.

 

Aktif Portföy Yönetimi

Borusan Holding, portföy riskini düzenli takip ederek ve dağıtarak etkin şekilde yönetir. Yeni işlere giriş yaparken bu riskleri dikkate alır ve dengeli bir portföy yaratılmasını sağlar. Yatırım kararları verilirken, grup finansal kaynaklarının yatırımlara optimal şekilde tahsisini sağlar ve yatırım gerçekleşirken de yatırım yönetimi süreçlerinin etkinliğini takip eder. Portföyün performansını sürekli izleyerek kârlılığını takip eder.

Kâr Büyümesi

Değer yaratılması; stratejinin uygulamaya aktarılmasında asıl rolü üstlenen Grup şirketlerine aittir. Borusan Grubu’nda yaratılan değer, şirket değer maksimizasyonuna katkı sağlayan EBITDA, VÖK, serbest nakit akımı ve ROIC’le ölçümlendirilmektedir.

Holding, Grup şirketlerinin yapacakları yatırımları nedeniyle doğacak fonlama ihtiyaçlarına yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler bularak, Grup içi sinerjilerden maliyet avantajları yaratarak ve proaktif risk yönetimi yaparak Grup şirketlerinin kârlılık hedefi ne ulaşmasına destek olur.

Stratejik Pazar Konumlaması

Borusan Grubu’nun temel amacı, bulunduğu her pazarda, pazar dinamiklerini kendi belirlediği stratejik yöntemlerle etkilemektir.

Borusan Holding portföyünde yer alan güçlü markalarla buluşturduğu müşterilerini mutlu ederek, tedarikçileri ve tüm paydaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurarak ve içinde bulunduğu topluma değer katarak, “Borusan” imajının sürekliliğini garanti eder. Borusan itibarının stratejik ve vizyoner bir şekilde yönetilmesini hedefler.

Yeni Ürün ve Hizmetler

Farklılaşan dünya ve hızla değişen rekabet koşullarında, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek rekabet gücünü artırmayı hedefl eyen Borusan Grubu, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını, faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamiklerini sürekli takip ederek rakiplerinden farklılaşmayı sağlayacak adımlar atmaktadır. Borusan Holding, Grup genelinde “yenilikçilik”in bir iş kültürü ve organizasyon ikliminin değişmez bir parçası haline dönüşmesi için yol haritası çizer ve bu iş yapış şeklinin yayılımını sağlar.

Operasyonel Başarı

Borusan Grubu, yalın bir organizasyon yaratmak ve süreçleri etkin yönetmek amacıyla Yalın 6 Sigma metodolojisini ve en iyi bilgi teknolojileri sistemlerini; stratejinin içselleştirilmesi ve yayılımı için Strateji & Performans yönetimi uygulamalarını kullanmaktadır.

Holding, Grup genelinde yönetim sistemleri oluşturup prensipler belirleyerek, en iyi uygulamaların araştırıldığı ve paylaşıldığı platformlar geliştirerek bu uygulamaların hayata geçirilmesini desteklemekte, böylece yürütülen her sürecin verimliliğini garantilemeyi hedefl emektedir.

Stratejik temalardaki büyüme ve gelişim için verimlilik sağlama, mükemmel süreçler yaratma, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek hep “bir adım önde” olma vizyonuna ulaşmak için insan kaynağının öneminin farkında olan Borusan Grubu, en iyi yetenekleri bünyesine çekip doğru konumlandırarak, yüksek performansı teşvik ederek her çalışanının kendi işinde uzman olmasını hedefl emekte ve geleceğin Borusan yöneticilerine Borusan Akademi ile sürekli yatırım yapmaktadır. Holding, bunun için gerekli organizasyon ikliminin temel bileşenlerini belirlemekte ve Grup genelinde yayılımını teşvik etmektedir.