• Enerji

 • EN

Borusan EnBW Energy

 • Türkiye’deki en büyük 10 enerji üretim fi rması içinde yer almak
 • 2020 yılına kadar 2 milyar $ dolayında yatırım yapmak
 • Türkiye’nin en düşük maliyetli elektrik üreticilerinden biri olmak hedefi yle;
  - En verimli projelere yatırım yapmak
  - Esnek ve güvenilir portföy oluşturmak
  - Yatırımda ve operasyonda maliyet düşürücü yönetim metotları ve teknolojileri kullanmak
 • Öncelikle ve ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmak
 • Çeşitli enerji kaynaklarından oluşan esnek ve geniş bir portföy oluşturmak
 • Elektrik üretim ve satış sektörlerinde aktif olmak
 • Elektrik ticaretinde piyasada öncü rol üstlenmek
 • Üretim kurulu kapasitesini 2016 yılında 1.000 MW ve 2020 yılında 2.000 MW’a çıkarmak
 • Elektrik üretim sektörü özelleştirme ihalelerine seçici olarak katılmak
 • 22,4 MW kurulu gücü olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali inşaatı 2011 yılında tamamlandı. Geçici kabulü takiben tesis ticari üretime başladı.
 • Aksu Hidroelektrik Santrali inşaatının % 98’i Aralık 2011 tarihi itibariyle tamamlandı; 2012 yılı ilk çeyreğinde üretime geçmesi planlanıyor.
 • Balabanlı Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti. satın alındı. 50 MW kurulu gücünde lisansı bulunan Balabanlı projesine 2012 yılının 2. yarısında yatırıma başlanması hedefl eniyor.
 • Balabanlı projesi ile birlikte, Koru, Harmanlık ve Mut projelerinin portföye kazandırılmasıyla toplamda 200 MW rüzgâr üretim lisansı alımına hak kazanıldı.
 • Hidiv Elektrik Toptan Satış A.Ş. 2012 yılı itibariyle Borusan Grup Şirketleri’ne elektrik satışına başladı.
 • Hedefl enen yatırım projelerini gerçekleştirecek organizasyonun kurulması için gerekli personel istihdamı sağlandı.
 • 2011 yılında Yönetim Sistemleri Departmanı kuruldu ve şirket bünyesinde 6 Sigma kültürünün yaygınlaştırılmasına başlandı.
 • 6 Sigma ve IT projeleri ile şirket süreçleri iyileştirilmeye başlandı.
 • Proje lokasyonlarında, yatırım yaptığımız yöreye değer kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütüldü. Sosyal ve çevresel etkinin azaltılmasına yönelik yurt içinde çeşitli üniversiteler ile çalışılırken yurt dışından gelen bağımsız denetçiler tarafından denetimden geçildi.
 • İnsan Kaynakları açısından uzmanlaşmaya yönelik eğitimlere hız verildi.
 • “Önce insan” ilkesi doğrultusunda enerji yatırımlarında çevreye duyarlılık ve güvene dayalı ilişkiler kurma ön plana çıkarıldı.

 

 

Hizmet Verilen Sektörler
 • Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası
 • Serbest tüketiciler (25.000 kWh/yıl tüketen sanayi ve ticarethane aboneleri)

 

Balabanlı, Koru, Harmanlık ve Mut projelerinin portföye kazandırılmasıyla toplamda 200 MW rüzgâr üretim lisansı alımına hak kazanıldı.

 

 


Soldan sağa:
MEHMET ACARLA, Genel Müdür
MEHTAP ANIK ZORBOZAN, Finans Genel Müdür Yardımcısı
ENİS AMASYALI, Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı