Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI
ŞİRKETİN ÜNVANIBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
ŞİRKET ADRESİMECLİSİ MEBUSAN CAD.NO.37 SALIPAZARI İSTANBUL
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL
 
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. (*)10.872.38938,66
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.8.104.74428,82
HALKA AÇIK2.392.9308,51
DİĞER (**)6.754.93724,01
   
TOPLAM:28.125.000100,00
   
 
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş.10.129.118,0036,01
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.8.104.744,0028,82
HALKA AÇIK3.329.527,0011,83
F.ZEYNEP HAMEDİ1.518.967,005,40
   
NURHAN KOCABIYIK1.498.079,005,33
A. NÜKHET ÖZM EN1.453.142,005,17
DİĞER2.091.423,007,44
TOPLAM28.125.000,00100,00
Grubu
Nama/Hamiline
Pay Nominal Değeri (YTL)
Toplam (YTL)
Sermayedeki Payı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
ANAMA2749218.752749218.759.775Kar Payı imtiyazıGörmüyor
BHAMİLİNE2482438.252482438.258.826YokturGörmüyor
BHAMİLİNE139031,50139031,500,494YokturGörüyor
ANAMA2875781,252875781,2510,225Kar Payı imtiyazıGörmüyor
BHAMİLİNE5228947,505228947,5018,592YokturGörmüyor
BHAMİLİNE10,5010,500,000037YokturGörüyor
BHAMİLİNE5364844,755364844,7519,075YokturGörmüyor
BHAMİLİNE9284724,59284724,533,013YokturGörüyor
--TOPLAM28125000100--


(*) Borusan Holding A.Ş. 01.01.2018-30.09.2018 dönemi içinde şirket hisselerinin halka açık olan kısmından ilave hisse alımları gerçekleştirmemiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %38,66 olarak kalmıştır.
(**) Diğer kısmında Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait 221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (0,36%) ve Zeynep Hamedi’ye ait 386.935,25 adet (%1,38) halka açık olan kısımdan hisse alımları da bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu toplanarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Temmuz 2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, 22 Temmuz 2016 tarihli hisse geri alım kararına ek olarak, olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve Borsa'da Şirket’in paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla ve Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere borsada nominal bedeli 1.700.000 TL tutarına kadar olan kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesine ve söz konusu geri alımlar için ayrılacak fonun 40.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. Şirket, 30.09.2018 tarihine kadar nominal değeri 414,437 TL olan hisseleri 13.940.279,58 TL bedel ile geri alım işlemi gerçekleştirmiştir.