2009 Faaliyet Özeti

Enerji

Eylül 2007 tarihinde Borusan Holding tarafından Türkiye’de elektrik enerjisi üretim, toptan satış ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Borusan Enerji yaptığı yatırımlarla portfüyünü artırarak Türkiye’deki en büyük 10 enerji üretim firması içerisinde yer alma hedefine doğru ilerlemeye devam etti.
Borusan Enerji, Temmuz 2009 tarihinde henüz üretime geçmemiş 720 MW’lık portföyü üzerinden, elektrik üretim ve dağıtımında uzman Alman EnBW firması ile % 50-50 ortaklık yaptı. Bu ortaklık Türkiye’de ağırlıklı yenilenebilir enerji üretimi olmak üzere dengeli bir portföyü beraber yürütmek üzere kuruldu. 2009 yılında ortaklık (JV) kurmanın getirdiği entegrasyon ve iş kompleksiteleri büyük oranda ve süratli bir şekilde geride bırakılarak, büyüme planına odaklanıldı. Bu doğrultuda, ilk üretim tesisi olarak Bandırma’da 60 MW’lık rüzgâr santral yatırımı tamamlandı ve Eylül 2009 tarihi itibariyle elektrik üretimi gerçekleştirildi.
2009 yılı Ocak ayı içerisinde Erzurum İli İspir İlçesi Aksu Deresi üzerindeki Yedigöl Aksu hidro yatırımı da başlatıldı. Bu yatırımın 2010 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
Şirketin 2009 yılı sonundaki aktif büyüklüğü 259 milyon $’a ulaştı. Borç / Özkaynak optimal dengesi % 30 / % 70 olarak tespit edildiyse de sınırlı olarak faaliyet geçilen ilk yıl % 60 / % 40 seviyesinde kapatıldı. Yatırımların getirdiği uzun vadeli proje finansmanları başarılı örneklerle hayata geçirildi. Bu gelişmeler ile birlikte 2010 yılı sonunda Enerji faaliyeti aktif toplamı en yüksek şirketlerden birisi konumuna gelecektir.

Diğer yandan, sektördeki liberalleşme tüm faaliyet gösterenler için kritik gelişme niteliğinde iken değişen regulasyonların yarattığı belirsizlik, planlarda desteklediğimiz beklenemedik ve olumsuz faktör olarak ortaya çıkabilmektedir. Kısa vadede öncelikli hedef portföyün 1.000 MW’a çıkartılması için gerekli yatırımların tamamlanmasıdır. Ortaklığın uzun vadedeki vizyonu ise yapılması hedeflenen yeni yatırımlarla 2020 yılında 2000 MW kurulu gücü elde etmektir.

Yatırımlarını sürdüren Borusan EnBW Enerji portföyündeki proje toplamı yıl sonu itibariyle 720 MW’dır. % 46 HES ve % 54 RES projelerinden oluşan Borusan EnBW Enerji portföyünün 2015 yılında tam kapasite üretime geçmesi ve yılda 2.4 milyar kwh elektrik üretmesi; şirketin 2020 yılına kadar her yıl en çok yatırım yapılan iş alanı olarak toplam 3 milyar dolarlık bir yatırım sürecinden geçmesi hedeflenmektedir.İcra Kurulu
Agah Uğur
CEO

 

Borusan Holding.Tüm Hakları Saklıdır.