ETİK KURALLARI DANIŞMA ve BİLGİLENDİRMEBorusanlıların uyması gereken iş etiği kurallarını Borusan Grubu Etik Kurulu ile belirledik.

Borusan Grubu çatısı altındaki çalışma arkadaşlarımız, bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenirler.

“Turuncu Etik Hattı”nı bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturduk. Çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımız kendi davranışları veya çevresindeki Borusan çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacıyla bu hattı kullanabilirler. Borusan Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin bu hat üzerinden yapılması beklenir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik ve Uyum Kurulu tarafından cevaplanır.

Etik ve uyum kurallarının ihlal edildiğine dair bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek, Borusan Holding Etik ve Uyum Kurulu’nun sorumluluğu altındadır. Etik ve Uyum Kurulu, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Borusan Holding İç Denetim Direktörlüğü tarafından yürütülür. Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimlerini saklı tutarız. Bu sürecin yönetiminde, alanında uzman tedarikçiler ile çalışırız. İnceleme ve soruşturma çalışmalarının ise bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülmesini sağlarız.
Soru ve bildirimlerinizi aşağıdaki kanallardan Borusan Holding Etik Kurulu’na iletebilirsiniz:T. (+90) 850 281 6393

M. turuncuetik@borusan.com

W. www.turuncuetik.com