KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİİlkeler

Borusan Grubu; mevcut ve potansiyel yatırımcılar, müşteriler ve kamuoyu ile ilişkilerinde zamanında, şeffaf, açık ve eşitlik ilkesine dayalı bir iletişim çerçevesinde hareket eder. Borusan grubu halka açık şirketlerinin finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda her çeyrekte, Grup UMS bazlı konsolide tablolarını ise yıllık olarak açıklar.

Borusan Grubu halka açık şirketlerinin faaliyet alanı ile ilgili şirketin faaliyetini, dolayısıyla hisse fiyatını esaslı biçimde etkileyecek tüm gelişmeleri geciktirmeden kamuoyuna duyurur. Grup buna ek olarak, düzenli aralıklarla Grubun kurumsal stratejisi ve beklenen gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu aydınlatır.